Textové materiály umístěné vpravo pod nadpisem "PLÁN KURZU" nabízejí pouze stručný obecný přehled obsahu lekcí. Po přihlášení do tohoto kurzu budete zařazeni do skupinové online výuky, během níž budou tato témata podrobně rozebírána. Základní kurz 1. stupně - Neofyt začíná 20. února 2024 v 19:30 (více informací obdržíte po přihlášení). Pokud vám stanovený čas online výuky nevyhovuje, můžete si vyžádat nahrávky lekcí a absolvovat studium samostatně ve vhodném čase pro vás.

Cena: 0,- Kč (dobrovolný příspěvek)

 

První úroveň nazývaná "Neofyt" má za cíl zasvětit začínajícího studenta do základních esoterických konceptů. Lekce v tomto kurzu poskytují informace o základech Kabaly a Astrologie. Student se na této úrovni dozvídá o mystických číslech (sfirot) a hypostázích (parcufim), o různých rovinách (nebo "světech"), které tvoří kabalistický vesmír, a o způsobu, jakým tyto roviny korespondují s duševními silami v člověku. Dále se seznamuje s hebrejskými písmeny a jejich esoterickým významem, božími jmény, čtyřmi živly, planetami a znameními zvěrokruhu.

Praktická práce na úrovni Neofyta zahrnuje různé cvičení na koncentraci a zastavení proudícího toku myšlenek, ovládání vizualizace, relaxaci a dýchací techniky. Tyto praktiky mají za cíl ovlivnit a měnit energetický tok v těle jedince. Dále zahrnuje několik jednoduchých fyzických cvičení, která jsou zaměřena na ustanovení harmonie mezi duší a tělem. Na této úrovni se Neofyt také seznámí s obecnými rysy svého nativního horoskopu a získá mnoho rad a návodů, které mu pomohou zlepšit jeho práci na sobě. Hlavním cílem na této úrovni je překonat počáteční odpor a získat nezbytnou disciplínu pro další pokroky na cestě spirituálního rozvoje.

 

Úroveň Neofyta odpovídá sfiře Malchut

 

Znak Neofyta se skládá z vepsaného trojúhelníku a hebrejských písmen Alef a Tav, umístěných po stranách. Rovnostranný trojúhelník připomíná trojjedinou povahu lidské duše, jak je pojímána v Kabale. I když podrobnější kabalistiká analýza popisuje 5 částí duše (Nefeš, Ruach, Nešama, Chaja, Jechida), často se zaměřujeme na tři nižší, které jsou pro nás lépe pochopitelné a mají svůj odraz v anatomii člověka. Tyto tři části obvykle odpovídají "tělu", "duši" a "duchu", jak je definuje filosofie již od dob Aristotele. Tento koncept je zakořeněn v mnoha různých tradicích.

Rovnost stran trojúhelníku naznačuje potřebu udržovat rovnováhu mezi všemi třemi aspekty a důležitost věnovat každému z nich patřičnou pozornost, praktikovat relevantní cvičení a nedávat přednost jednomu před ostatními. Je klíčové chápat, že tyto aspekty duše jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden celek.

Kruh v symbolu Neofyta také symbolizuje ekliptiku, a trojúhelník v něm ukazuje, že každému živlu na ní odpovídají tři znamení zvěrokruhu. Každý Neofyt je povzbuzován k tomu, aby studoval svůj astrální živelný profil a analyzoval postavení planet ve svém horoskopu.

Písmena Alef a Tav dohromady tvoří slovo "et" (את), což podle kabalistů odkazuje ke sfiře Malchut. První písmeno (Alef) a poslední písmeno (Tav) tohoto slova symbolicky zahrnují celou abecedu. Stejně tak, jak Malchut přijímá vlivy všech vyšších sfirot a zahrnuje výsledek jejich spolupráce, tato dvě písmena zdobí znak Neofyta, protože na této úrovni se student seznamuje s esoterickou interpretací hebrejské abecedy, která tvoří základy kabalistické nauky.

Alef a Tav také poukazují na to, že konec jakékoli akce (Tav) je obsažen v samém jejím počátku (Alef). Student by i měl uvědomit, že jeho budoucí úspěch bude záviset na tom, jak závažně a poctivě se bude věnovat svým prvním krokům na cestě.

Písmeno "Alef" symbolizuje výuku a trénink, a ze stejného kořene jsou odvozena slova jako "prvenství," "lídr" a "vůdce." Toto naznačuje, že čím více student investuje do svého studia a praxe, tím vyššího pokroku může dosáhnout v budoucnosti.

Písmeno "Tav" svou formou představuje bránu, což se později pro studenta stane významným. Toto podobenství není náhodné, neboť Tav představuje cestu na sfirotickém stromě, vedoucí z Malchut do vyšší sfiry Jesod. Pro studenta to znamená, že překonání své pozemské inertnosti a průchod touto bránou jsou nezbytné pro získání darů a příležitostí, které na něj v duchovním světě čekají.