Textové materiály, nacházející se vpravo pod nadpisem PLÁN KURZU, poskytují pouze krátký obecný přehled obsahu lekcí. Po přihlášení se do tohoto kurzu budete přidáni do skupinové online výuky, během které se tato témata rozebírají mnohem podrobněji. Základní kurz 1. stupně - Neofyt začíná 20. února 2023 v 19:30 (více informací obdržíte po přihlášení). Pokud Vám nebude vyhovovat stanovený čas online výuky, tak je možné si vyžádat nahrávky lekcí a absolvovat studium samostatně ve Vámi vyhovujícím čase.

Cena: 0,- Kč (dobrovolný příspěvek)

 

První úroveň „Neofyt“ má za cíl obeznámit začínajícího se základními esoterickými koncepty. Lekce tohoto kurzu obsahují informace o základech Kabaly a astrologie. Student se zde dozví o tom, co jsou mystická čísla (sfirot) a hypostáze (parcufim), z jakých rovin (nebo „světů“) se skládá kabalistický vesmír a jakým způsobem odpovídají duševním sílám v člověku. Seznamuje se s hebrejskými písmeny a jejich esoterickou interpretací, s božími jmény, se čtyřmi živly, s planetami a znameními zvěrokruhu.

Praktická práce na úrovni Neofyta zahrnuje cvičení na koncentraci a zastavení myšlenkových toků, ovládání vizualizace, relaxaci, dýchací praktiky, které mají za cíl měnit energetický proud v těle člověka a také řadu jednoduchých fyzických cvičení, nacílených na nastolení rovnováhy mezi duší a tělem. Neofyt se v obecných obrysech seznamuje se svým vlastním nativním horoskopem a dostává řadu rad a návodů, pomáhajících zefektivnit jeho práci na sobě. V této úroveni se začátečník především soustřeďuje na to, aby mohl překonat svoji počátkovou setrvačnost a získat nezbytnou disciplínu pro další posun na cestě.

 

Úroveň Neofyta odpovídá sfiře Malchut

 

Znak Neofyta je tvořen vepsaným do kruhu trojúhelníkem a hebrejskými písmeny Alef a Tav, nacházejícími se po stranách. Rovnostranný trojúhelník připomíná o trojnosti lidské duše, jak je zvykem na to nahlížet v Kabale. I když úplnější analýza vyděluje v duši pět částí (Nefeš, Ruach, Nešama, Chaja, Jechida), obvykle se berou v potaz tři nižší, protože jsou pro nás dostupné k pochopení a mají svůj odraz v anatomii člověka. Tyto tři části přibližně odpovídají dělení na „tělo“, „duši“ a „ducha“, které je používáno ve filosofii ještě od dob Aristotele, a je zakořeněné v různých tradicích.

To, že si jsou všechny stany trojúhelníku rovny, poukazuje na nezbytnost rovnováhy mezi všemi třemi částmi a na to, že je potřeba každé z nich věnovat patřičnou pozornost, trénujíce praktická cvičení. Není dobré rozvíjet pouze jednu z nich na úkor ostatních. Kruh naznačuje nutnost propojení veškeré praxe a na důležitost toho, aby byla vnímána jako jeden jediný celek.

Kruh ve znaku Neofyta rovněž symbolizuje ekliptiku, a trojúhelník v něm poukazuje na to, že každému živlu na ní odpovídají 3 znamení zvěrokruhu. Každý neofyt je vyzván ke studiu svého astrálního živelného složení a k analýze poloh planet v jeho horoskopu.

Písmena Alef a Tav spolu tvoří slovo „et“ (את), které podle kabalistů označuje sfiru Malchut. První  (Alef) a poslední (Tav) písmeno v tomto slovu symbolicky zahrnují celou abecedu. Stejně tak i samotná Malchut do sebe přijímá vlivy všech vyšších sfirot, a obsahuje v sobě výsledek spolupráce všech jejich sil. Tato dvě písmena zdobí znak Neofyta, protože se na první úrovni studia seznamuje s esoterickou interpretací hebrejské abecedy, na které je postavena celá kabalistická nauka.

Alef a Tav také napovídají, že konec jakékoliv akce (Tav) je již obsažen v samotném její počátku (Alef). Proto následující úspěch Neofyta bude v mnohém záviset na tom, jak seriózně a poctivě udělá svoje první kroky na cestě.

„Alef“ je výuka a trénink. Ze stejných kořenů jsou odvozena slova „prvenství“, „lídr“, „vůdce“. Neofytovi to naznačuje to, že čím více bude usilovat ve svém studiu a praxi, tím výše se dokáže v budoucnosti posunout po žebříku duchovního progresu.

Písmeno „Tav“ svojí formou představuje bránu. A jak pozná student později, tato podobnost není náhodná. Je to zároveň jedna z cest na schématu sfirotického stromu – ta cesta, která vede ze spodní sfiry Malchut do nacházející se nad ní sfiry Jesod. Klíčem k této bráně je odhodlanost k překonání své pozemské inertnosti, a pouze průchod skrze tuto bránu otevírá možnost pracovat na získání všech darů a příležitostí, které na nás čekají v hlubinách duchovního světa.