Studium probíhá ve formě online skupin (pomocí Skype nebo Zoom). Ti, kteří mají zájem o individuální studium, se mohou ohledně výuky dohodnout přímo s vedením školy. Některé kurzy naší školy jsou dostupné i ve formě audio a/nebo video nahrávek, které lze studovat samostatně.

Den konání skupinové online výuky je stanoven před začátkem každého nového kurzu a je vybírán na základě požadavků studentů a možností učitele. Běžný čas zahájení online lekce je v 19:00 (UTC+01:00). Studující v jiných časových pásmech se musí přizpůsobit časovému pásmu České republiky.

Obvykle probíhají lekce v rámci jednoho kurzu jednou týdně a jejich doba trvání je jedna hodina a více, v závislosti na počtu otázek od účastníků.

Na každé úrovni výuky je k dispozici základní kurz, jehož dokončení otevírá cestu k další vyšší úrovni, a také několik vedlejších, volitelných kurzů.

V průměru se cena za studium pohybuje kolem 2 200 Kč za dva měsíce skupinových online lekcí. V případě individuálních lekcí je cena domlouvána také individuálně. Přesnou cenu konkrétního kurzu lze zjistit na stránce, která je mu věnována.

Na konci každého základního kurzu probíhá zkouška ve formě písemných odpovědí na testovací otázky. Úspěšné složení této zkoušky je základním kritériem pro postup studenta na další úroveň. Kromě toho se hodnotí i úspěchy v praktických cvičeních, které jsou zaznamenány během společných diskuzí v rámci lekcí, věnovaných tomuto tématu. Studenti studující z nahrávek mohou posílat odpovědi na testovací otázky v době, která jim nejlépe vyhovuje.

Základní kurz první úrovně je plánován na dobu dvou měsíců a zahrnuje základní pojmy a koncepty esoteriky, včetně Kabaly a Astrologie, spolu s řadou jednoduchých cvičení pro rozvoj duchovních schopností. Jelikož materiál tohoto kurzu není příliš složitý, mohou zájemci podstoupit zkoušku samostatně, aniž by se zapojili do studijního procesu. Pokud budou jejich znalosti považovány za dostatečné a osobní pohovor ukáže, že již disponují základy duchovní praxe, mohou být přímo povýšeni na status adepta 2. úrovně v naší škole. Všem, kteří již studovali okultní vědy samostatně, doporučujeme absolvovat 1. úroveň podle tohoto zkráceného schématu, aby mohli rychleji postupovat v našem vzdělávacím systému.

Základní kurzy druhé a třetí úrovně jsou plánovány na dobu šesti měsíců pro každý z nich. Podrobnější informace o dalších vyšších úrovních budou poskytnuty v průběhu studia a postupného přibližování se k nim.

Kromě dálkové online výuky pořádáme také prezenční lekce, semináře, přednášky a další akce po celé České republice. V případě dostatečného zájmu o studium dle našeho programu v konkrétním městě organizujeme setkání a kurzy ve fyzických prostorách, čímž vzniká místní pobočka naší školy.