Studium probíhá ve formátu online skupin (Skype nebo Zoom). Ti, kteří mají zájem o individuální studium se mohou ohledně výuky dohodnout přímo s vedením školy. Některé kurzy naší školy je možné získat jako audio a/nebo video nahrávku a studovat samostatně.

Den konání skupinové online výuky je stanoven před začátkem každého dalšího kurzu, a je vybírán na základě požadavků studentů a možností učitele. Běžný čas zahájení online lekce je ve 20:00 (UTC+01:00). Studující v jiných časových pásmech se musí přizpůsobit časovému pásmu ČR.

Zpravidla, lekce v rámci jednoho kurzu probíhají jednou týdně a jejich doba trvání je jedna hodina a více (v závislosti na počtu otázek zúčastněných).

Na každé úrovni výuky existuje základní kurz, jehož dokončení otevírá cestu k další vyšší úrovni, a také několik vedlejších volitelných kurzů.

V průměru se cena za studium pohybuje okolo 2 200 Kč za dva měsíce skupinových online lekcí. V případě individuálních lekcí je cena domlouvána rovněž individuálně. Přesnou cenu za konkrétní kurz lze zjistit na stránce, která je mu věnována.

Na závěr každého základního kurzu probíhá zkouška v podobě písemných odpovědí na testovací otázky. Složení této zkoušky je základním kritériem pro přechod studenta na další úroveň. Kromě toho další roli hraje úspěch při provádění praktických cvičení – tyto úspěchy jsou zaznamenávány při společných debatách během lekcí, které jsou tomu věnovány. Ti, kteří studují ze záznamu, mohou posílat odpovědi na testovací otázky kdykoliv jim to vyhovuje.

Základní kurz první úrovně je rozpočítán na 2 měsíce a obsahuje základní pojmy a koncepce esoteriky, včetně Kabaly a Astrologie, a také řadu jednoduchých cvičení pro zlepšení duchovních schopností. Protože není materiál tohoto kurzu příliš složitý, mohou zájemci složit zkoušku samostatně, a nezapojovat se do studijního procesu. Pokud budou jejich znalosti dostatečné, a osobní pohovor ukáže, že již mají základy duchovní praxe, mohou rovnou obdržet status adepta 2. úrovně v naší škole. Všem, kteří již studovali Okultní Nauku samostatně, doporučujeme absolvovat 1. úroveň podle výše uvedeného zkráceného schématu, aby mohli začít rychleji stoupat nahoru po našem žebříku.

Základní kurzy druhé a třetí úrovně jsou rozpočítané každý na půl roku (6 měsíců). Podrobnější informace o dalších vyšších úrovních bude možné získat v procesu přiblížení se k nim.

Kromě dálkové online výuky také pořádáme prezenční lekce, semináře, přednášky a další události po celé ČR. Pokud je v některém z měst projeven dostatečný zájem o studium podle našeho programu, organizujeme tam setkávání a studijní kurzy ve fyzickém prostoru - vzniká pobočka naší školy.