Druhá úroveň, označovaná jako "Adept", staví na základech položených v předchozím kurzu. Adept se zde seznámí s podrobnějšími informacemi o astrologických charakteristikách planet, jejich domicilech a exaltacích, stejně jako o aspektech. Zvěrokruh je zasazen do kontextu sfirotického stromu, což nám umožňuje lépe pochopit propojení mezi kabalistickými a astrologickými modely. Klíčovým cílem tohoto stupně je vytvořit jasnou představu o vzájemných vztazích mezi těmito modely. Adept zde také prohlubuje své pochopení mechaniky lidské duše. Tradiční kabalistické části duše, s nimiž byl student seznámen v úvodním kurzu, jsou nyní prezentovány jako univerzální kategorie, jež popisují vývoj různých systémů. V tomto kontextu se objasňuje, jak se formují duchovní úrovně v člověku a jak spolu interagují vědomí a podvědomí. Dále se detailněji zabýváme božskými a andělskými jmény, metodami jejich vizualizace a technikami získávání sigilů (magických symbolů) pro různé magické operace.

Praktická část této úrovně se zaměřuje na práci s energiemi čtyř živlů, interpretaci snů s cílem osvojit si schopnost lucidního snění a techniku „Středního sloupu“, jež směřuje k načerpání magické energie a navázání kontaktu se svým vyšším „Já“ či s vyššími formami – parcufy.

Kurz Neofyt umožňuje účastníkům prozkoumat svou touhu po hlubším pochopení okultismu a učinit rozhodnutí o dalším směřování. Ti, kteří postoupí na vyšší úroveň, jsou označováni jako „Adepti“, neboť od tohoto bodu se stávají plnoprávnými členy naší školy. Zároveň se jim otevírá příležitost zapojit se do studijních skupin.

Kabalistická studijní skupina se zabývá studiem prvozdrojů Kabaly a aplikací kabalistických modelů za účelem poznání světa.

Astrologická studijní skupina se zabývá osvojením astrologických technik za účelem analýzy horoskopů a predikci osobních i světových událostí.

V astrologické studijní skupině je na této úrovni hlavním tématem Natální Astrologie, která je také označována jako „astropsychologie“. Toto odvětví astrologie je spojeno s poznáním osobních vlastností jednotlivce.

Úroveň Adepta odpovídá sfiře Jesod

 

Na symbolu adepta přibývá k trojúhelníku v kruhu, známému z 1. stupně, druhý převrácený trojúhelník. Společně vytvářejí hexagram. V této fázi je kritické pochopit hluboké propojení mezi kabalistickými a astrologickými modely. Přiložený hexagram k sfirotickému stromu a zvěrokruhu slouží jako nástroj k tomuto pochopení. Střední tečka v hexagramu může reprezentovat Slunce jako zdroj energie pro náš systém nebo Zemi, v závislosti na perspektivě.

Čtyři znamení zvěrokruhu umístěná kolem hexagramu – Lev, Štír, Vodnář a Býk – zdůrazňují astrologickou povahu informací prezentovaných na této úrovni. Tyto symboly odpovídají čtyřem živlům: ohni, vodě, vzduchu a zemi. Rovněž symbolizují čtyři posvátné bytosti z prorocké vize Ezechiela a čtyři prvky starověké sfingy.

Po všem, co adept začal objevovat na úrovni Neofyta, má nyní možnost si prakticky osvojit energie živlů a naučit se je vnímat ve své duši i těle.

Dva sloupy na stranách symbolu symbolizují pravou a levou linii sfirotického stromu. Na tomto symbolu ještě nepředstavují určité hlubší síly (což se změní u symbolů vyšších úrovní), protože zde adept teprve začíná svou cestu. Sfira Jesod je umístěna v centru, což zdůrazňuje důležitost rovnováhy pro člověka. Sloupy na obou stranách tedy posilují důležitost tohoto středního bodu.