Esoterická škola cesta stromu života

Škola kabaly a esoterismu

Škola „Cesty stromu života“ je zaměřena na studium, rozvoj a uplatnění okultní nauky. Představuje vzdělávací platformu, zahrnující disciplíny jako Kabala, Astrologie, Magie a Tarot. Naším cílem je poskytnout hluboké studium a výcvik pro ty, kteří touží po duchovním rozvoji, pochopení esoterických principů a získání praktických dovedností v těchto oborech.

Úrovně školy

Okultní nauka

Vzhledem k tomu, že se náš vesmír skládá z různých úrovní a říší přírody, nauka okultistů se rovněž dělí do několika vzájemně propojených oblastí.

Teurgie

Dovednosti okultisty zahrnují poznání božských principů a sil, schopnost se k nim obracet a vyvolávat jejich odezvu prostřednictvím jmen, modliteb a rituálů. Teoretická stránka této moudrosti spočívá v teosofii, což je poznání o uspořádání úrovní Vesmíru. V západní tradici byla po staletí Kabbala vnímána jako základ teurgického poznání.

Astrologie

Astrologie zahrnuje znalost vlivu planet, znamení zvěrokruhu a dalších objektů v kosmickém prostoru na život jednotlivce a společnosti. Tato disciplína představuje určitou projekci teurgických principů na astrální rovinu a umožňuje nám porozumět přirozené povaze lidské osobnosti a vytvářet predikce.

Symbolismus

Jazyk duše je jazykem symbolů, kterým člověk komunikuje s Bohem a neviditelným světem. Osvojení symbolických systémů představuje nedílnou součást okultního vzdělání. V jádru západního okultismu se nachází Tarotové arkány, které v sobě nesou zašifrované pravdy prastarých zasvěcení. Jejich praktické využití se stává spolehlivým rádcem, schopným ukázat cestu v jakékoli situaci.

Alchymie

Okultní síly a jejich projevy v materiálním světě jsou zkoumány v alchymii. Tato disciplína se zaměřuje na nižší říše přírody, jako jsou minerály, rostliny a živočichové, s účelem odhalit skryté astrální síly v nich obsažené. Cílem je tyto síly využít k rozvoji a vytvoření nového. Paralelně existuje i duchovní alchymie, která aplikuje stejné zákony k evoluci člověka. Alchymisté si kládli za cíl objevit Kámen Mudrců.

Z úst naší tradice

Nové články