Kabala z pohledu Západní esoterické tradice

Kabala z pohledu Západní esoterické tradice

Ve slovníku moderních esoteriků se můžeme často setkat s takovými slovními spojeními, jako je „židovská Kabala“ a „západní Kabala“. Jinak řečeno, jde o vymezení hranic mezi kabalistickými studiemi realizovanými židovskými mystiky a mágy, které se rozvíjely v prostředí judaismu a kabalistickými díly západních okultistů, která nejčastěji nepatřila k judaismu a budovala si vlastní Cestu v souladu s integrální Západní esoterickou tradicí.

Od Kabaly ke svobodným zednářům

Od Kabaly ke svobodným zednářům

Původ a historie Kabaly jsou protkány různými legendami. Někteří tvrdí, že toto učení bylo předáno již Adamovi po jeho vyhnání z rajské zahrady. Jiní ho připisují Abrahamovi, který podle některých sestavil známou kabalistickou knihu – Sefer Jecira (ספר יצירה). Další mluví o zjevení Kabaly společně s darováním Tóry na hoře Sinaj. Vycházejíce z posledního tvrzení, by měla být Kabala zkoumána jako jedna z několika částí ústní Tóry.