Čtvrtá úroveň, "Mladší Teurg", znamená přechod k seriózní magické praxi. Na této úrovni si studenti osvojují složitější rituály a učí se komunikovat s planetárními anděly a duchy. Obdrží soubor efektivních meditací, který kombinuje prvky již nastudovaného materiálu. Tato praktická cvičení jsou zaměřena na kvalitativní povýšení života studentů na novou úroveň. Studenti si také osvojují další možnosti astrálního světa a prohlubují svou práci ve snění, učí se přidávat své magii stabilnější efekt prostřednictvím tvorby amuletů a talismanů.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Horární Astrologie.

 

Úroveň Mladšího Teurga odpovídá sfiře Tiferet

 

Na znaku této úrovně jsou všechny sfirot pravé a levé linie aktivně zapojeny a harmonicky vyváženy. Sloupy symbolizují úplnost a integritu energií, přičemž jejich zlatá barva zdůrazňuje hodnotu úspěchů, kterých Mladší Teurg dosáhl. Nyní má právo využívat všechny dovednosti a schopnosti, které získal během předchozích etap výuky, s cílem navázat kontakt s duchovními bytostmi z jiných rovin existence.

Jeho úkolem nyní je probudit své vyšší „Já“, které je v magických systémech často spojováno se „svatým andělem strážným“. Toto vyšší vědomí symbolizuje postava anděla v centrální části znaku. Nicméně andělská křídla zatím nemohou být zcela rozprostřena a pozvednuta do plné výšky, neboť je zatěžují síly, které se Mladší Teurg teprve musí naučit ovládat. Dva trojúhelníky, připevněné k andělským křídlům - evoluční (červený, symbolizující oheň) a involuční (modrý, reprezentující vodu) - odkazují na magický zákon páky nebo vah, který lze také chápat jako formu páky. Pouze ovládnutím tohoto zákona může Teurg samostatně volit a uplatňovat svou rituální praxi.