Čtvrtá úroveň „Mladší Teurg“ je ve znamení přechodu k seriózní magické praxi. Na této úrovni se osvojují složitější rituály, vyučují se způsoby komunikace s planetárními anděly a duchy. Student zde obdrží soubor efektivních meditací, který v sobě zahrnuje prvky již nastudovaného materiálu. Tato praktická cvičení jsou určena k tomu, aby kvalitativně pozvedly jeho život do nových výšin. Také si osvojuje další možnosti astrálního světa a prohlubuje svoji práci ve snění. Učí se přidávat svojí magii stabilnější efekt pomocí vytváření kamejí a talismanů.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Horární Astrologie.

 

Úroveň Mladšího Teurga odpovídá sfiře Tiferet

 

Na tomto znaku jsou všechny sfirot pravé a levé linie zapojeny a vyváženy. Sloupy zde vyjadřují úplnost energií, a jejich zlatá barva podtrhává hodnotu již dosažených úspěchů Mladšího Teurga. Nyní je v právu využívat všech vypracovaných schopností, které získal během předešlých etap, s cílem vstoupení do kontaktu s duchovními bytostmi z jiných rovin existence.

Jeho úlohou teď je, probudit své vyšší „JÁ“, které je v magických systémech spojováno se „svatým andělem strážným“. Na toto vyšší vědomí poukazuje postava anděla v centrální oblasti znaku, nicméně andělská křídla ještě nemohou být pozvednuta v do plné výše a zcela se rozevřít. Zatěžkávají je totiž síly, které se Mladší Teurg musí teprve naučit ovládat. Dva trojúhelníky, zavěšené na křídlech anděla, - evoluční (červený, oheň) a involuční (modrý, voda) – poukazují na magický zákon páky nebo vah (které se dají rovněž považovat za jeden z druhu páky). Pouze v případě ovládnutí tohoto zákona, může Teurg vybírat sám svoji vlastní rituální praxi.