Pro zahájení základního studijního programu naší školy, nazvaného Cesta stromu života, je nutné absolvovat kurz "Neofyt". Každý následující stupeň staví na základech toho předchozího. Aby bylo možné postoupit na vyšší úroveň, je nezbytné úspěšně dokončit všechny nižší stupně a úspěšně složit odpovídající zkoušky.

Neofyt

Neofyt

První úroveň nazývaná "Neofyt" má za cíl zasvětit začínajícího studenta do základních esoterických konceptů. Lekce v tomto kurzu poskytují informace o základech Kabaly a Astrologie. Student se na této úrovni dozvídá o mystických číslech (sfirot) a hypostázích (parcufim), o různých rovinách (nebo "světech"), které tvoří kabalistický vesmír, a o způsobu, jakým tyto roviny korespondují s duševními silami v člověku. Dále se seznamuje s hebrejskými písmeny a jejich esoterickým významem, božími jmény, čtyřmi živly, planetami a znameními zvěrokruhu.

Adept

Adept

Druhá úroveň, označovaná jako "Adept", staví na základech položených v předchozím kurzu. Adept se zde seznámí s podrobnějšími informacemi o astrologických charakteristikách planet, jejich domicilech a exaltacích, stejně jako o aspektech. Zvěrokruh je zasazen do kontextu sfirotického stromu, což nám umožňuje lépe pochopit propojení mezi kabalistickými a astrologickými modely. Klíčovým cílem tohoto stupně je vytvořit jasnou představu o vzájemných vztazích mezi těmito modely. Adept zde také prohlubuje své pochopení mechaniky lidské duše. Tradiční kabalistické části duše, s nimiž byl student seznámen v úvodním kurzu, jsou nyní prezentovány jako univerzální kategorie, jež popisují vývoj různých systémů. V tomto kontextu se objasňuje, jak se formují duchovní úrovně v člověku a jak spolu interagují vědomí a podvědomí. Dále se detailněji zabýváme božskými a andělskými jmény, metodami jejich vizualizace a technikami získávání sigilů (magických symbolů) pro různé magické operace.

Iniciát

Iniciát

Třetí úroveň „Iniciát“ (Zasvěcený) nabízí studentům seznámení se základy sakrální geometrie a pravidly pro vyjádření abstraktních idejí prostřednictvím geometrických figur, zejména s významem a rolí pentagramu. Studenti jsou zde také seznámeni s planetárními dny a hodinami. Dále je jim poskytnut přístup k závěrečné části materiálů o částech lidské duše, což je nezbytné pro jejich hluboké pochopení. Kabalistický model světů, dříve chápaný staticky, zde získává dynamický charakter. Žáci se učí o „roztříštění nádob“ a jejich následné reintegraci v nových světech, a jsou vedeni k vnímání těchto procesů jak na subjektivní psychologické rovině, tak i v událostech okolního světa. Na této úrovni se adepti seznamují také s Tarotovými kartami a jejich vztahy s Kabalou a Astrologií.

Mladší teurg

Mladší teurg

Čtvrtá úroveň, "Mladší Teurg", znamená přechod k seriózní magické praxi. Na této úrovni si studenti osvojují složitější rituály a učí se komunikovat s planetárními anděly a duchy. Obdrží soubor efektivních meditací, který kombinuje prvky již nastudovaného materiálu. Tato praktická cvičení jsou zaměřena na kvalitativní povýšení života studentů na novou úroveň. Studenti si také osvojují další možnosti astrálního světa a prohlubují svou práci ve snění, učí se přidávat své magii stabilnější efekt prostřednictvím tvorby amuletů a talismanů.