Zahájit základní studiní program naší školy - Cestu stromu života, lze pouze skrze absolvování kurzu "Neofyt". Každá vyšší úroveň pak dále navazuje na nižší a je postavena na její základech. Je tedy nezbytné projít studijním programem každého předchozího stupně a složit náležitou zkoušku. 

Neofyt

Neofyt

První úroveň „Neofyt“ má za cíl obeznámit začínajícího se základními esoterickými koncepty. Lekce tohoto kurzu obsahují informace o základech Kabaly a Astrologie. Student se zde dozví o tom, co jsou mystická čísla (sfirot) a hypostáze (parcufim), z jakých rovin (nebo „světů“) se skládá kabalistický vesmír a jakým způsobem odpovídají duševním sílám v člověku. Seznamuje se s hebrejskými písmeny a jejich esoterickou interpretací, s božími jmény, se čtyřmi živly, s planetami a znamení zvěrokruhu.

Nastoupivší

Nastoupivší

Druhá úroveň „Nastoupivší“ rozvíjí základy, které již byly položeny. Tady student dostává více informací o astrologických vlastnostech planet, o jejich domicilech a exaltacích, o aspektech. Zvěrokruh se promítá na sfirotický strom, a dozvídáme se, jakým způsobem se propojují Kabalistické a Astrologické modely. Na této úrovni studia je důležité zformovat představu o jejich vzájemných vztazích. Zde také nastává další prohloubení v chápání mechanizmů lidské duše. Části duše, tradičně popisované Kabalou, se kterými byl Neofyt obeznámen během prvního kurzu, jsou teď chápány jako univerzální kategorie, popisující rozvoj jakýchkoliv systémů. Vysvětluje se mechanismus formování duchovních úrovní v člověku a vzájemného vztahu vědomí a podvědomí. Podrobněji se probírají boží a andělská jména, způsoby jejich vizualizace a získání sigilů (znaků) pro magické operace.

Iniciát

Iniciát

Třetí úroveň „Iniciát“ (Zasvěcený). Na této úrovni se student seznamuje se základy sakrální geometrie a pravidly vyjádření abstraktních idejí prostřednictvím figur (především s významem a rolí pentagramu). Je seznámen s planetárními dny a hodiny. Student zde dostává přístup k závěrečné části materiálů o částech duše člověka, která je nezbytná pro jejich hluboké pochopení. Kabalistický model světů, který byl dříve chápan staticky, získává dynamičtější charakter – žák se dozvídá o „roztříštění nádob“ a o jejich následné reintegraci v nových světech a učí se vnímat tyto procesy jak v subjektivní psychologické rovině, tak i v událostech okolního světa. Na této úrovni se adept seznamuje s Tarotovými kartami a jejich vztahy s Kabalou a Astrologií.

Mladší teurg

Mladší teurg

Čtvrtá úroveň „Mladší Teurg“ je ve znamení přechodu k seriózní magické praxi. Na této úrovni se osvojují složitější rituály, vyučují se způsoby komunikace s planetárními anděly a duchy. Student zde obdrží soubor efektivních meditací, který v sobě zahrnuje prvky již nastudovaného materiálu. Tyto praxe jsou povolány, aby kvalitativně pozvedly jeho život do nových výšin. Také si osvojuje další možnosti astrálního světa a prohlubuje svoji práci ve snění. Učí se přidávat svojí magii stabilnější efekt pomocí vytváření kamejí a talismanů.