V tomto článku se podíváme na to, jak horoskopy některých národů na Zemi odrážejí vztahy vlády, lidí a náboženství. K tomu budeme potřebovat pochopit, které planety jsou za tyto jevy zodpovědné. Použijme definice sféry planetárních vlivů, jak jsou uvedeny v knize "Světová astrologie" (autoři M. Bagent, N. Campion, C. Harvey).

Slunce: "Hlavní planeta v každém horoskopu... může označovat nejvyšší autoritu národa, nejvyšší orgán nebo vůdce, krále, prezidenta... může také ukazovat na způsob, jakým se národ vyjadřuje, jaké mýty a obrazy vytváří a jak ho vnímají cizinci...".

Měsíc: "Na něm závisí Slunce, tj. vláda státu. Měsíc jsou masy, obyčejní lidé a široké vrstvy obyvatelstva...".

Merkur: "Lidé ve státě spolu musí komunikovat, Merkur představuje komunikační prostředky. Komunikaci po kolejích, vzduchem, po silnicích, poštou... nervový a intelektuální systém společnosti, vzdělání, literaturu, školy a obchod...".

Venuše: "Představuje to, co lidem zpříjemňuje společné soužití. Venuše představuje umění, harmonii, přírodní krásy a společenskou zábavu. Vládne módě, šarmu, umělcům... Jako taková je spojována zejména se ženami země."

Mars: "Představuje síly, které drží stát pohromadě jako celek, nebo jej rozdělují jako agresor. Mars představuje kolektivní potřebu národa nebo společnosti mít nepřátele, projevovat se agresivně."

Jupiter: "Společnost nebo národ potřebuje sdílené hodnoty a systémy víry... vládne jim Jupiter. Lze je chápat jako přímé vyjádření kolektivního nevědomí i jako aspekt politické kontroly, který je vlastní státnímu náboženství... Jupiter představuje právo jako prostředek zajištění spravedlnosti a jako prostředek řízení obyvatelstva. A také reprezentuje náboženství jako hlubokou zkušenost...".

Saturn: "Představuje právní systém, stálé státní služby a všechny ochranné a omezující organizace... Může představovat represivní a kontrolní síly ve státě – například policii. Ukazuje postoj národa k právu a pořádku, hierarchii, tabu a starým zvykům".

Tyto definice nám nyní pomohou nahlédnout do horoskopů jednotlivých států a interpretovat vztahy mezi planetami. Samotné horoskopy budeme čerpat z knihy "The Book of World Horoscopes" od N. Campiona. V některých případech autor uvádí pro danou zemi více horoskopů, podle toho, jaký datum je považován za okamžik jejího "zrození". Protože nás bude zajímat zejména role náboženství, vezměme si nejprve země, kde náboženský faktor hraje podstatnou roli, i když každá z nich může být vyjádřena specificky.

Saúdská Arábie

Hlavní centrum sunnitského islámu. Horoskop sestavený pro 15. leden 1902, den dobytí Rijádu Abdul-Azízem, které znamenalo počátek moderní saúdské monarchie.

Saudovskaya Araviya 15.1.1902

V této kartě vidíme Slunce v přesné konjunkci s Jupiterem. To naznačuje, že vláda a náboženství jsou prakticky ztotožněny, nebo přinejmenším je vláda silně založena na náboženství. V této zemi je totiž státním právem fakticky islámské právo šaría.

Také se zde, o něco dále, ale rovněž v konjunkci se Sluncem a Jupiterem, nachází Saturn - policie a represivní orgány. Jak víme, vymáhání islámského práva v Saúdské Arábii není dobrovolné a jakékoli odchýlení se od něj je rychle trestáno. A obecně je jakákoli nespokojenost řešena poměrně tvrdě.

Luna zároveň vytváří sextil (přátelský) aspekt na konjunkci Slunce-Jupiter. Celkově lze říci, že lidé sami jsou věřící a jsou přesvědčeni, že moc by měla být v rukou oddaných muslimských vůdců.

Írán

Hlavní centrum šíitského islámu. Karta je postavena na 1. dubna 1979, kdy ajatolláh Chomejní vyhlásil Islámskou republiku. Existují názory, že to bylo ve tři hodiny odpoledne, zatímco jiné zdroje uvádějí, že to bylo v noci. Každopádně vzhledem k tomu, že zde neanalyzujeme horoskopické domy, není pro nás přesný čas příliš rozhodující.

Iran 1.4.1979

Ačkoli se mnohým z dálky může zdát, že islámské státy jsou uspořádány podle podobného principu, ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Na mapě Íránu vidíme osamocené Slunce, které nemá žádné aspekty s ostatními planetami. To hned naznačuje, že vláda nemá velkou podporu a má menší oporu. Slunce v Beranu, které je exaltované, však představuje silnou a bojovnou autoritu (což víme, že je pravda).

Jupiter tvoří (přátelský) aspekt trínus s Merkurem a Marsem. Hlavními nástroji náboženství jsou tedy média a armáda. Zde je jasně patrný rozdíl oproti saúdskému příkladu. Írán vede agresivnější politiku vnucování svého náboženského modelu ostatním zemím. Jeho vedení hodně mluví o "vývozu islámské revoluce" íránského typu, což je přesně to, co vyvolává znepokojení a nepřátelství mezi sunnitskými zeměmi v regionu. Írán také na rozdíl od Saúdské Arábie aktivně podporuje polovojenské skupiny v sousedních zemích (Sýrie, Libanon atd.), včetně teroristických skupin (Hizballáh), a skutečně vede vojenské operace v jiných zemích.

Luna tvoří sextil s Jupiterem na jedné straně a konjunkci Marsu s Merkurem na straně druhé (tyto aspekty nejsou na zobrazené kartě patrné, protože byla postavena na denní čas; přesnější by byly v noci). To naznačuje všeobecnou podporu takového náboženství ze strany lidu. Zároveň je Luna v kvadratuře (negativním aspektu) na Venuši a Saturn (které jsou navzájem v opozici): potlačování lidu represivními strukturami, odpírání nebo zakazování zábavy a "všeho, co zpříjemňuje život". Také potlačování a popírání práv žen (Venuše) - trestající orgány zajišťují, aby zábava lidí nepřekračovala rámec toho, co povoluje islámská šaría.

Izrael

Hlavní centrum judaismu. Horoskop vychází ze 14. května 1948, dne vyhlášení státu.

Izrail 14.5.1948

Stejně jako v případě Íránu zde vidíme trínus Jupitera a Marse. Náboženská myšlenka se rovněž do značné míry opírá o armádu. Vlastnictví historické země, Jeruzaléma a dalších svatých míst je pro izraelské náboženství principiální záležitostí a v současné situaci to bez vojenské síly není možné. Lze říci, že myšlenka sionismu spojuje náboženskou víru a kvalitní armádu. Jupiter má jen velmi slabý menší kvinkunxový aspekt na Slunce (150 stupňů, není zobrazen) s velkým orbisem. Moderní Izrael je sotva náboženským státem, i když náboženství v něm hraje významnou roli. V každém případě zde již není model "teokracie", jak jsme viděli dříve. Neexistuje ani útlak lidu či žen nebo zákaz zábavy – Luna a Venuše jsou v klidu a bez negativních aspektů ostatních planet.

Řecko

Centrum ortodoxního křesťanství. Horoskop na 25. března 1821 - začátek povstání Řeků proti Turkům.

Gretsiya 25.3.1821

V kartě Řecka je Slunce v konjunkci s Jupiterem a Merkurem. Lze z toho vyvodit, že zde, stejně jako v Saúdské Arábii, je moc spojena s náboženskou ideou. Ne každý si to skutečně uvědomuje, když vidí spíše sekulární povahu moderního řeckého státu, ale náboženství je jasně zmíněno i v samotné řecké ústavě. Ústava začíná slovy "Ve jménu svaté, jediné pravé a nerozdělené Trojice" a jako převládající náboženství státu uvádí "východní pravoslavnou církev Kristovu".

Konjunkce s Merkurem zde však dodává intelektuální rozměr. Moderní Řekové nezapomínají, že to byla právě jejich země, která dala světu antické filozofy. I když se antické filozofické školy nedochovaly, jejich láska k filozofům a jejich odkazu je patrná dodnes. Před novou aténskou akademií věd čekají na návštěvníky sochy Sokrata a Platóna.

Saturn je v tomto horoskopu v určité vzdálenosti od Slunce a Jupitera, ale není s nimi v aspektu. Na rozdíl od saúdskoarabského modelu zde nepůsobí žádné utlačovatelské síly a náboženství nemá moc omezovat život občanů. V tomto ohledu je Řecko dnešním turistům známější jako svobodná země Evropské unie, kde platí všechny stejné normy a lidská práva jako v ostatních zemích.

Aby bylo srovnání vypovídající, je třeba věnovat pozornost i zemím, které jednoznačně nepatří mezi bašty světových náboženství. Odlišnosti od předchozích příkladů, pozorované v jejich horoskopech, snad jen podtrhnou správnost dříve vyvozených závěrů.

Spojené státy americké

Horoskop vychází z data 4. července 1776 - podpisu Deklarace nezávislosti.

Amerika 4.7.1776

Slunce se nachází poblíž Jupitera, ale není mezi nimi konjunkce (zastávám přístup, že orbisy nad 7 stupňů již nemá cenu brát v úvahu, a to ani u hlavních planet). Zároveň sám Jupiter stojí v Raku, místě své exaltace. Dalo by se říci, že náboženství je v zemi prominentní. Stačí si vzpomenout na známá slova "In God we trust" na dolarové bankovce.

Zcela nápadná je však konjunkce Jupitera a Venuše, kterou jsme ve výše probíraných horoskopech ještě neviděli. Ukazuje se, že se zde náboženství právě spojuje se zábavou, uměním, módními koníčky, právy žen atd. Je to náboženství, které podporuje světské statky a požitky. Obecná populace není nábožensky založená – Luna není v aspektu na Jupiter (vzhledem k velkému orbisu vidíme Lunu v trínu na Venuši).

Zajímavé na kvadratuře Saturna na Slunce je, že na rozdíl od diktatur má policie a zpravodajské služby složitý vztah k vládě. Nebo jinak řečeno, vláda popírá restriktivní politiku reprezentovanou Saturnem. Takto by zřejmě měl vypadat horoskop ideálu americké svobody a demokracie. Skutečnost, že proti prezidentovi lze snadno vytvořit a vyšetřovat kauzu, dokazuje, že mocenské struktury nejsou ve skutečnosti v rukou výkonné moci.

Rusko

Horoskop je nastaven na 12. června 1990, den vyhlášení státní suverenity RSFSR.

Rossiya 12.6.1990

Jupiter je rovněž ve znamení Raka, stejně jako u Ameriky. Slunce ani Luna k němu nemají aspekty, což naznačuje na obdobu sekulárního státu, jehož vláda není založena na náboženství a jehož obyvatelstvo není nijak zvlášť věřící. Jupiter v opozici na Neptuna nemusí být špatným znamením pro to, co charakterizuje ruskou mentalitu. V téže výše citované knize "Světová astrologie" je Neptun definován jako "vládnoucí ideálům a spojení s ideální společností... vládne tedy socialismu a všem vizím a snům o dokonalé společnosti." Lze se domnívat, že opozice Jupitera k Neptunu souvisí s rozčarováním Rusů z myšlenek socialismu a že samotné náboženství není spojeno s hnutím za lepší budoucnost. Jupiter a Venuše také nejsou špatně postavené(sextil), ale ne tak silně jako v USA.

Možná, že podobnost obrazu, kterou lze v těchto otázkách pozorovat u Ruska a USA, ukazuje právě na obdobu sekulárního státu, kde je náboženství přítomno a obecně viditelné, ale hlavy lidí jsou stále většinou zaměstnány jinými otázkami.

Nakonec se podívejme na jiný subjekt, který se ani nedá nazvat státem v obvyklém smyslu, i když tento status má.

Vatikán

"Kniha světových horoskopů" upozorňuje, že jeho horoskop by neměl vycházet z 11. února 1929, kdy byla podepsána Lateránská smlouva mezi papežem a italskou vládou, ale ze 7. června 1929, kdy Vatikán získal nezávislost.

Vatikan 7.6.1929

V tomto horoskopu by se dala očekávat konjunkce Jupitera se Sluncem, kterou jsme již několikrát viděli. Jupiter je však od Slunce poněkud vzdálen, zatímco Slunce (a to vidíme poprvé) je v konjunkci s Lunou. Ta se dá snadno vyložit: vláda a lidé ve Vatikánu jsou vlastně jedno a totéž. Vždyť v tomto státě žije jen asi tisíc lidí a všichni jsou součástí velkého církevního aparátu, který tam vládne. Jiní lidé v tomto státě prostě nejsou.

Konjunkce Slunce a Luny s Merkurem může naznačovat, že titíž "lidé" se zabývají především intelektuální prací, učením, dokumenty, knihami, kontakty s tiskem atd.

Saturn je v tomto případě v dobrém aspektu (trínu) na Venuši – policejní služby nepotlačují krásu a potěšení, ale harmonicky s nimi koexistují. To se odráží v tom, že Vatikán je plný uměleckých děl, soch a obrazů a místní policejní sbor, tzv. švýcarská garda, je sama oblečena téměř jako v cirkuse, v pestrých kostýmech připomínajících veselý karneval.

Skutečnost, že Jupiter ve vatikánském horoskopu nedosáhl konjunkce se Sluncem, lze vysvětlit tím, že taková konjunkce poukazuje na vnímání náboženství jako jakéhosi vyššího principu ve vztahu k velké zemi, která se na něj dívá zdola (jak jsme viděli například v Saúdské Arábie). Pro obyvatele Vatikánu je však náboženství jejich "šedou každodenností", prostě každodenní rolí, která pro samotné účastníky není spojena s žádnou skutečnou autoritou.

Celkově by se dalo říci, že pro tak jedinečný fenomén na planetě, jakým je Vatikán, by pravidla analýzy horoskopů měla mít možná blíže k astrologii firem a podniků než k mundánní politické astrologii. Kdybychom mohli hovořit o Itálii a římskokatolická církev by byla pouze jejím státním náboženstvím (a nikoliv samostatným státem), vypadal by obrázek zcela jinak (podobně jako jsme to viděli například v Řecku).

Na základě úvah uvedených v tomto článku se čtenář může pokusit analyzovat horoskopy jiných států sám. Je však třeba mít na paměti, že hrubá zobecnění a strojové přirovnávání různých zemí k sobě na základě podobností astrologovi vůbec nepomáhají, což znamená, že je důležité se před vyvozením závěrů hlouběji ponořit do specifik situace jednotlivých zemí. Samozřejmě i v tomto článku jsme se omezili na stručné popisy, které v žádném případě nevyčerpávají situaci v daných státech. Mohl by však posloužit jako výchozí bod pro studenty mundánní astrologie, aby mohli dojít k vlastním závěrům.

Autor: Betzalel Arieli