Druhá úroveň „Nastoupivší“ rozvíjí základy, které již byly položeny. Tady student dostává více informací o astrologických vlastnostech planet, o jejich domicilech a exaltacích, o aspektech. Zvěrokruh se promítá na sfirotický strom, a dozvídáme se, jakým způsobem se propojují Kabalistické a Astrologické modely. Na této úrovni studia je důležité zformovat představu o jejich vzájemných vztazích. Zde také nastává další prohloubení v chápání mechanizmů lidské duše. Části duše, tradičně popisované Kabalou, se kterými byl Neofyt obeznámen během prvního kurzu, jsou teď chápány jako univerzální kategorie, popisující rozvoj jakýchkoliv systémů. Vysvětluje se mechanismus formování duchovních úrovní v člověku a vzájemného vztahu vědomí a podvědomí. Podrobněji se probírají boží a andělská jména, způsoby jejich vizualizace a získání sigilů (znaků) pro magické operace.

Praktická část této úrovně zahrnuje práci s energiemi čtyř živlů, práci se sny (s perspektivou osvojení schopnosti vědomého snění), a také techniku „Středního sloupu“, která vede k načerpání magické energie a kontaktu se svým vyšším „Já“ (nebo s vyššími hypostázemi – parcufy).

Kurz Neofytu poskytuje možnost zakusit svoji vůli k poznání Okultismu a učinit rozhodnutí ohledně další cesty. Ti, kteří postoupili na další úroveň se nazývají Vstoupivšími na cestu, protože od tohoto okamžiku se stávají plnoprávnými členy naší školy. Otevírá se pro ně rovněž přístup do studijních skupin.

Kabalistická studijní skupina se zabývá studiem knih – prvozdrojů Kabaly a aplikací její modelů k poznání světa.

Astrologická studijní skupina se zabývá osvojením astrologických technik pro analýzu horoskopů a predikci osobních i světových událostí.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Natální Astrologie (nebo „astropsychologie“, související s poznáním osobních vlastností).

 

Úroveň Nastoupivšího na cestu odpovídá sfiře Jesod

 

Na znaku Nastoupivšího je navíc k trojúhelníku v kruhu, který byl představen na 1. stupni, přidán druhý převrácený trojúhelník. Společně tvoří hexagram. Na této úrovni je velmi důležité si osvojit hlubinný vztah kabalistickými a astrologickými modely. Hexagram, přiložený na sfirotický strom a zvěrokruh, pomáhá rozjasnit tuto záležitost. Tečka v jeho centru může znamenat Slunce jako zdroj energie pro náš systém, nebo Zemi – v závislosti na tom, pod jakým úhlem se budeme dívat.

Čtyři znamení zvěrokruhu, umístěné kolem hexagramu, - Lev, Štír, Vodnář a Býk – dodatečně zvýrazňují astrologický charakter informací, které student dostává na této úrovni. Odpovídají živlům ohně, vody, vzduchu a země. Rovněž představují čtyři posvátné bytosti z prorockého vidění vozu (Ezechiel) a čtyři prvky starověké sfingy.

Po všem, s čím se Nastoupivší na cestu seznámil na úrovni Neofyta, následuje možnost si z praktického hlediska osvojit energie živlových elementů, za pomocí cvičení se je učí vnímat ve své duši i těle.

Dva sloupy na stranách znaku – to jsou pravá a levá linie sfirotického stromu. Na znaku této úrovně neobsahují nikterak zvláštní síly (což se změní u následujících znaků), protože zde adept pouze zahajuje svůj vzestup. Sfira Jesod se nachází uprostřed, a proto je pro člověka důležité se naučit rovnováhu. Stejnorodé a symetrické sloupy po stranách tedy dodatečně zvýrazňují důležitost a klíčovou hodnotu centrálního bodu.