O počátku a konci biblického času, o Stromu života a naději. Kniha Nachaš - Had Mojžíšovy knihy Genesis zpřesňuje výklad číselné symboliky Starého a Nového zákona a zároveň je svým způsobem přínosná i pro historii astronomie. Geometrická konstrukce Stromu života - Tvar a proporce Božího jména - Princip starozákonního času - Počátek a konec biblického času - Srovnání egyptské genesis s hlavními obrazy evangelií - První a Druhý Adam - Datační systém Starého zákona a jeho vliv na určení počátku křesťanského letopočtu - Mariánská symbolika a vnitřní probuzení - Kabalistický výklad Otčenáše - Výklad Sefer Jeciry - Knihy utváření na základě posvátné geometrie.

Zdroj: www.trigon-knihy.cz

Knihu můžete zakoupit ZDE