Martinismus kdysi a nyní. Obsah: Dvojí druh osvícenství, Racionální osvícenství osmnáctého století, Rosekruciánské osvícenství, Esoterní svobodné zednářství v osmnáctém století, Co je esoterismus, Francouzské esoterní zednářství v osmnáctém století, Řád „Elus cohen" Martineze de Pasquallyho, Život a dílo Louis-Claude de Saint-Martina, Život „Neznámého filosofa", Nauka o pádu, bytí a možnosti vzestupu člověka, Člověk touhy a vnitřní cesta, Martinismus, Historie martinismu, Organizace Martinistického řádu, Symboly martinismu, Okultně-esoterní dimense světa a člověka, Transcendence, Spiritualita, Aktuálnost martinismu, Kulturní pesimismus jako východisko, Znovuzrození martinismu, Okultní esoterismus v období „fin de siécle", Papus hvězda novodobého martinismu, Velká charta martinismu (teze), Vybraná sekundární bibliografie

Zdroj: www.trigon-knihy.cz

Knihu můžete zakoupit ZDE